ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن ( هتل گامبرون کيش : 724 - 8888 - 0903 ) ( هتل پلاس قشم : 3554 - 0099 - 0990 ) تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش : خيابان رودکي ساختمان بيمه پارسيان طبقه اول واحد4 // قشم : هتل پلاس مراجعه نمایید.