ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن کيش : 7275 - 4446 -076 قشم : 1322 - 3522 -076 تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش خيابان رودکي مجتمع ديپلمات طبقه اول واحد 142 مراجعه نمایید.